سلام، به سایت شرکت پایا هیدرولیک جم خوش‌آمدید.

پروژه ها

تعمیر شیر ریلیف فولاد مبارکه – مرداد ماه ۱۳۹۹

تعمیر شیر ریلیف فولاد مبارکه – مرداد ماه ۱۳۹۹

تعمیر شیر پروپرشنال فراز کاسپین – دی ماه ۱۳۹۸

تعمیر شیر پروپرشنال فراز کاسپین – دی ماه ۱۳۹۸

تعمیر شیر موگ D631 مجتمع صنعتی فولاد اسفراین – آبان ماه ۱۳۹۸

تعمیر شیر موگ D631 مجتمع صنعتی فولاد اسفراین – آبان ماه ۱۳۹۸