گزارش ولو های تعمیری

ردیف
کد جدید
کد قدیمی
نام مشتری
کد فنی
کد فنی پایلوت
برند
سایز
H/P
TYPE
PILOT

1

D11

درخشان قطعه

DSG-03-2B2-N50

Dekema

10

H

Sol

0

2

F937

فولاد مبارکه

D791Z140B

Moog

16

H

SERVO

1

لطفاً یک جدول را از تنظیمات انتخاب کنید!
محصولات و خدمات
شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک
  • شیرهای سروو
  • شیرهای پروپرشنال
  • شیرهای کنترل جهت
  • پمپ های دنده ای
  • پمپ های پیستونی
  • پمپ های پره ای یا تیغه ای
  • پمپ های پیچی
  • پمپ های کوماتسو