«تجربه» و «تخصص» امتیاز شرکت ماست.

۰۳۱-۳۳۹۳۲۲۳۳

۰۹۱۳۰۰۰۸۲۶۲

اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 تعمیر شیرهای پروپرشنال و فلودیوایدر و پمپ گریس

تعمیر شیرهای پروپرشنال و فلودیوایدر و پمپ گریس

در این پروژه از شرکت ذوب آهن ۴ عدد شیر فلو دیوایدر، ۷ عدد شیر پروپرشنال، ۴ عدد پمپ گریس و ۶ عدد یاتاقان پمپ تغذیه در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد.

 تعمیر شیرهای سروو، سلونوئید، پروپرشنال، ریلیف، چک والو و رگولاتور

تعمیر شیرهای سروو، سلونوئید، پروپرشنال، ریلیف، چک والو و رگولاتور

در این پروژه از فولاد مبارکه تعداد ۴۲ شیر سروو و سلونوئید، پروپرشنال،ریلیف، چک والو، شیر قطع و وصل، رگولاتور در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد.

تعمیر پمپ پیستونی شرکت فولاد سفید دشت

تعمیر پمپ پیستونی شرکت فولاد سفید دشت

تعمیر پمپ اسکرو شرکت فولاد آلیاژی ایران

تعمیر پمپ اسکرو شرکت فولاد آلیاژی ایران

در این پروژه از شرکت فولاد آلیاژی ایران تعدادی پمپ اسکرو و شیر کنترل دبی در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد.

تعمیر شیر سروو شرکت متالوژی پودر مشهد

تعمیر شیر سروو شرکت متالوژی پودر مشهد

در این پروژه از شرکت پایا ویسپار تعداد ۶ شیر سروو در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد.

تعمیر شیر های سروو ولو نیروگاه کازرون

تعمیر شیر های سروو ولو نیروگاه کازرون

در این پروژه از شرکت پایا ویسپار تعداد ۴ سروو ولو در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد.

تعمیر شیرهای سلونوئید و ریلیف

تعمیر شیرهای سلونوئید و ریلیف

در این پروژه از شرکت پایا ویسپار تعداد ۲۱ شیر سلونوئید و ریلیف

در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد.

پروژه تعمیراتی گروه صنعتی پایا ویسپار

پروژه تعمیراتی گروه صنعتی پایا ویسپار

در این پروژه از شرکت پایا ویسپار تعداد ۲۰ شیر کنترل جهت و پروپرشنال در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد

تعمیر شیر سروو Moog مجتمع فولاد اسفراین

تعمیر شیر سروو Moog مجتمع فولاد اسفراین

در این پروژه از مجتمع صنعتی فولاد اسفراین تعدادی شیر سروو در شرکت پایاهیدرولیک جم تعمیر شد.