«تجربه» و «تخصص» امتیاز شرکت ماست.

شیرهای کنترل جریان

ادامه مطلب
شیرهای کنترل جریان

شیرهای کنترل جریان

شیر کنترل جریان چیست؟ شیرهای کنترل جریان با تنظیم کردن میزان عبور سیال در سیستم‌های هیدرولیکی به مقاومت در برابر جریان روغن کمک می‌کنند. این شیرها در مدار قرار ...