«تجربه» و «تخصص» امتیاز شرکت ماست.

حضور شرکت دانش بنیان پایا هیدرولیک جم در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو- آذر۱۴۰۰