«تجربه» و «تخصص» امتیاز شرکت ماست.

اصفهـان ، شهـرک علمی و تحقیـقاتی اصفهـان جنب ساختمان شیخ بهایی، مرکز نوآوری تکمانو شرکت دانش بنـیـان پایـا‌ هیـــدرولیک‌ جـــم

همکاری با ما

 

جذابیت های همکاری با ما

تقویت کار تیمی

زندگی با کیفیت

رشد و توسعه فردی

تسهیلات رفاهی

پاداش عملکردی